ESG

Ufenau’s focus ligt op het identificeren en ontwikkelen van aantrekkelijke en duurzame investeringsmogelijkheden.

ESG

Ufenau legt sterke nadruk op ESG en duurzaam investeren.

Verantwoord investeren

Ufenau’s prioriteiten gaan verder dan financiële resultaten en zijn gericht op het creëren van positieve impact op ecosystemen en gemeenschappen. We zijn er sterk van overtuigd dat economisch succes op de lange termijn onlosmakelijk verbonden is met sociale verantwoordelijkheid en rentmeesterschap voor het mileu.

Het is voor ons essentieel om te investeren in bedrijven die gevestigd zijn in regio’s waar al hoge duurzaamheidsnormen gelden. Onze investeringen zijn echter niet alleen gericht op het handhaven van de status quo; ze zijn ook gericht op het genereren van verdere positieve invloed binnen deze bedrijven en regio’s.

Als ondertekenaars van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties zetten wij ons in om verantwoorde beleggingspraktijken te bevorderen en de doelstellingen van PRI te ondersteunen. We richten ons op “Asset Light” dienstverlenende bedrijven en stimuleren tegelijkertijd actief de vooruitgang op het gebied van duurzaamheidsdoelen (SDG’s) binnen de bedrijven en regio’s waarin we investeren.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze ESG-strategie.

Ufenau Capital Partners ESG Responsibility

Duurzaam Investeren

Ufenau’s focus op duurzaam investeren.

Omdat Ufenau streeft naar meetbare en positieve impact op het mileu en de samenleving, hebben we gekozen voor een beleggingsstrategie die is afgestemd op geselecteerde Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Ufenau Capital Partners Sustainable Development Goals

Commitment

Ufenau heeft de PRI ondertekend | Principles for Responsible Investments.

Principles for Responsible Investment Logo

In 2019 hebben we met trots de Principles for Responsible Investments (PRI) ondertekend, een wereldwijd initiatief van de Verenigde Naties.
De PRI stelt internationale normen voor verantwoord investeren, en commiteert institutionele investeerders om factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur te integreren in hun investeringsbeslissingen om langetermijnwaarde en duurzame financiële markten te creëren.
Het PRI lidmaatschap toont onze toewijding aan duurzaam investeren en de serieuze benadering die wij hanteren bij het aanpakken van de wereldwijde uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze ESG-strategie.

SFDR Transparantie

SFDR: Vergroot transparantie en vertrouwen voor Ufenau’s stakeholders.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie (EU) speelt een belangrijke rol in de manier waarop we met onze stakeholders, in het bijzonder investeerders, communiceren. Deze verordening zorgt ervoor dat investeerders uitgebreide en transparante informatie krijgen over investeringsfondsen. Op basis van artikel 8 van de SFDR-regelgeving verstrekken onze fondsen relevante informatie aan investeerders over onze belegginsstrategie met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s en -impact.

Ufenau’s toewijding aan transparantie bevordert vertrouwen en stimuleert eerlijke marktwerking. Ufenau onderschrijft de doelen van de SFDR en streeft ernaar deze normen te overtreffen om ervoor te zorgen dat onze investeerders optimaal zijn uitgerust met alle benodigde informatie voor hun investeringstraject.

Krijg meer inzicht in onze investeringsfilosofie en inzet voor duurzaamheid.

Contactformulier

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze ESG-strategie

Formular | Responsibility | NL